Poland

Poprzez zaoferowanie naszym klientom najnowocześniejszych usług, doświadczenia związanego ze strategiami, funduszami oraz programami wdrażanymi przez Unię Europejską, udostępniamy im dostęp do tych szerokich możliwości, które stwarzają perspektywy zarówno w zakresie procesów rozwojowych jak i zasobów ludzkich. Nasze zaangażowanie zmniejsza ryzyko, odblokowuje potencjał i zwiększa oddziaływanie i skuteczność Państwa prac rozwojowych. Kompetencje European Minds w zakresie funduszy europejskich są owocem wielu lat pracy i doświadczenia na lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i europejskim poziomie.

Oferowane przez nas w zakresie programów UE usługi są dostosowane do konkretnych potrzeb i warunków każdego pojedynczego klienta. Często jest to kwestia wzmocnienia jego potencjału, poprzez kombinację następujących usług:

  • prowadzenia oraz opracowywania wniosków projektowych,
  • monitoringu oraz oceny prowadzenia projektu,
  • konsultacji w zakresie strategii i programów europejskich,
  • szkoleń,
  • zarządzania i rozliczania projektów.

Fundamentalnymi wartościami przyświecającymi wizji European Minds są: integracja, równość i współtworzenie.

Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój dla dobra ludzkości i regionów może być uzyskany jedynie w ramach wspólnych, wzajemnych procesów, w których wszystkie zainteresowane strony uczestniczą na równych warunkach.