Välkommen till European Minds!

European Minds har EU-kompetens

Den gedigna EU-kompetens som vi har är resultatet av många års kunskapsintag och erfarenheter på såväl lokal, regional, nationell och Europeisk nivå. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att vi även får internationella förtroenden. Vårt erbjudande är en mix av flera olika tjänster.  Läs mer här

Kunskap och resurser till ert utvecklingsarbete!

Genom att erbjuda våra kunder spetskompetenser, kopplade till EU´s strategi, fonder och program, ökar vi Era möjligheter att få tillgång till utvecklingsprocesser och utvecklingsresurser. Vårt engagemang minskar riskerna, säkrar effekterna och ökar prestandan i ert utvecklingsarbete. Det ger er ett högre tempo och en behagligare resa!

 

yellow_line

European Minds in other languages, please choose:
flagicon_uk flagicon_germany flagicon_poland         EYE logo