Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 utsett som lärande exempel hos SKR!

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner. SKR har uppmärksammat att arbetet i Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 gör skillnad hos de deltagande kommunerna, och det är vi stolta över att få vara del av!
https://skr.se/skr/tjanster/larandeexempel/allalarandeexempel/cheferutbildasattupptackavaldochforebyggasjukskrivning.60116.html?fbclid=IwAR0WnZyT9HlwJ_QjvGSo6q3gw8BR-IWa8cI9izwnJfiByoZzYSb_IPxEXrU