Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

OM EUROPEAN MINDS

Vi erbjuder våra kunder spetskompetens kopplat till EU:s strategier, fonder och program, på så sätt ökar vi dina möjligheter att få tillgång till en mängd olika utvecklingsprocesser och resurser. Vårt engagemang minskar riskerna, frigör potentialen och ökar effekten av ditt utvecklingsarbete.


Vår gedigna EU-kompetens är frukten av många års samlad kunskap och erfarenhet på lokal, regional, nationell såväl som europeisk nivå. Våra EU-tjänster anpassas efter varje enskild kunds specifika behov och förutsättningar. Ofta handlar det om att stärka kundens kapacitet genom att erbjuda en kombination av följande tjänster:
– Projektutveckling
– Examination och utvärdering
– Strategisk rådgivning inom EU
– Träning
– Projektadministration
– Rådgivning och support för företags internationaliseringsprocesser;
– Stöd till internationella tillväxtstrategier.
– Stöd till nystartade företag och innovativa små och medelstora företag.
– Stöd till nätverksbyggande och ny koncernintern verksamhet;
– Teknikscouting, utländsk tillväxt och marknadsutveckling.

Webben är under uppbyggnad – håll ut!

Nyheter

Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 utsett som lärande exempel hos SKR!

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner. SKR har uppmärksammat att arbetet i Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 gör skillnad hos de deltagande[…]

Read more

Mälardalens Högskola väljer European Minds som utvärderare

Mälardalens Högskola (MDH) har flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor. Ett av dessa initiativ är Electrification Hub där MDH samverkar med ABB, Alstom, Epiroc, Hitachi ABB Power[…]

Read more

Tack för förtroendet IUC Norr!

IUC Norr arbetar nära företag och individer inom industrin för att hjälpa dem och flytta fram positionerna. Nu har European Minds fått i uppdrag att utvärdera tre av de projekt[…]

Read more

Kontakta oss

Här är vi som jobbar på European Minds. Hör gärna av dig!

Tommie Helgeé

Seniorkonsult/VD

070-655 28 65

Mejla

Anneli Danielsson

Seniorkonsult

070-655 36 76

Mejla

Göran Sjöberg

Seniorkonsult

070-559 65 95

Mejla

Susanne Marklund

Seniorkonsult

070-648 11 82

Mejla

Lena Stenvall

Seniorkonsult

070-200 87 76

Mejla