European Minds utvärderar stor turistsatsning i Övre Norrland

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

European Minds har fått uppdraget att klusterutvärdera 4 projekt med fokus på utveckling av besöksnäringen i Övre Norrland. Projekten, vilka delfinansieras av Europeiska Regionalfonden, är Effekt, AC Hållbar export, Intill och Capacity Building in Swedish lapland. Uppdraget sträcker sig till 2018.