Kategori: Allmänt

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 utsett som lärande exempel hos SKR!

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner. SKR har uppmärksammat att arbetet i Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 gör skillnad hos de deltagande kommunerna, och det är vi stolta över att få vara del av!https://skr.se/skr/tjanster/larandeexempel/allalarandeexempel/cheferutbildasattupptackavaldochforebyggasjukskrivning.60116.html?fbclid=IwAR0WnZyT9HlwJ_QjvGSo6q3gw8BR-IWa8cI9izwnJfiByoZzYSb_IPxEXrU

Tack för förtroendet IUC Norr!

IUC Norr arbetar nära företag och individer inom industrin för att hjälpa dem och flytta fram positionerna. Nu har European Minds fått i uppdrag att utvärdera tre av de projekt som finansierar dessa insatser; Attraktiv industri region, DARIS och Exportcamp. Läs mer om IUC Norrs erbjudande på deras hemsida https://iucnorr.se/vara-erbjudanden/

European Minds skriver avtal med Luleå Business Region

European Minds har fått i uppdrag av Luleå Business Region att utveckla och utvärdera projekt, bland annat projektet Treepower. Ramavtalet är skrivet på tre år, med möjlighet till förlängning. Läs mer i artikeln i Affärer i Norr: http://www.affarerinorr.se/nyheter/2020/juni/european-minds-faar-uppdrag-av-luleaa-business-region/

European Minds säljer verksamheten för spelutveckling

European Minds säljer sin verksamhet för spelklusterutveckling till Goodbye Kansas Game Invest. Verksamheten berör idag 5 anställda i Skellefteå. Genom förvärvet etablerar Goodbye Kansas verksamhet i Skellefteå med målet att utveckla och växa i norra Sverige. European Minds har under de senaste fyra åren arbetat med att etablera norra Sveriges spelindustrikluster – Arctic Game Lab.…
Läs mer

Hållbarhet Besöksnäringens framtid

Region Västerbotten har en vision om en hållbar besöksnäring i Västerbotten. Målet är att 2018 uppfattas som den mest hållbara regionala destinationen i Sverige.   [googlepdf url=”http://europeanminds.eu/wp-content/uploads/2018/06/Artikel-GSTCC.pdf” ]

Från turistbyrå till turistiskt utvecklingscenter

När personalen på Visit Hemavan Tärnaby tog sig an uppgiften att utveckla sin turistbyråverksamhet valde de att först jämföra sin egen verksamhet med andras. [googlepdf url=”http://europeanminds.eu/wp-content/uploads/2018/06/TUC-i-INTILL.pdf” ]    

Vill ni in på Stockholmsmarknaden?

Vi har lediga platser på vårt kontor på Kungsholmen. Till dessa hyr vi ut andelar vilket gör att ni kan ha en egen adress med mötesrum och arbetsplats för 1.595 kr/månad. Vi hoppas detta ska hjälpa fler småföretag att växa genom en bättre närvaro i Stockholm. Behöver ni även övernattning så har vi även andelar…
Läs mer

Activity report för Erasmus for Young Entrepreneurs 2015

Nedan finns vår senaste rapport gällande Erasmus for Young Entrepreneurs. Below you have our latest activity report concerning Erasmus for Young Entrepreneurs. erasmus activity report 2015

Möjligheternas Region utvärderas av European Minds

ERUF-projektet Möjligheternas Region kommer att utvärderas av European Minds. Projektet ägs av Storumans kommunföretag och involverar samtliga kommuner inom Region 8.

European Minds utvärderar stor turistsatsning i Övre Norrland

European Minds har fått uppdraget att klusterutvärdera 4 projekt med fokus på utveckling av besöksnäringen i Övre Norrland. Projekten, vilka delfinansieras av Europeiska Regionalfonden, är Effekt, AC Hållbar export, Intill och Capacity Building in Swedish lapland. Uppdraget sträcker sig till 2018.