Gråträsk 2020 – Utvärdering i nya programperioden

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

European Minds har vidareutvecklat sin utvärderingsmetodik ”Gråträsk” för att passa utvärderingsparadigmet i kommande programperiod. Mycket kraft har lagts på att utveckla verktygslådan för att mäta resultat och effekter. Tillsammans med vårt europeiska advisory board känner vi att vi är redo att lyfta projektutvärderingarna till en ny nivå.