Örebro kommun stärker sin EU-kapacitet

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Örebro kommun har valt att samarbeta med European Minds för att stärka sin kapacitet när det gäller att delta i det europeiska samarbetet. Uppdraget sker i nära samarbete med kommunens nyinrättade EU-kontor och innebär utbildning och stöd till kommunens förvaltningar och kontaktpersoner. Mer än information och traditionell utbildning handlar uppdraget om att stärka kommunens strategiska förmåga och operativa kapacitet att delta som aktiv part i Europa och nyttja medlemskapet på ett aktivt sätt. European Minds har på samma sätt hjälpt andra kommuner på liknande sätt, med mycket goda resultat vad gäller kommunernas förmåga att såväl lyckas med EU-asnökningar som driva projekt på ett framgångsrikt sätt. Kontakta Göran Sjöberg som kan berätta mer om ge tips om referenskommuner att kontakta.