Projektet Medurs nådde ut med sitt budskap i Almedalen!

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Med rätt plan och bra stöd lyckades Socialfondsprojektet Medurs nå ut med sitt budskap i Almedalen.

– Vi blev faktiskt varnade för att vi inte skulle märkas under Almedalsveckan. Att vi skulle försvinna i ett allmänt brus av föreläsningar och seminarier, men där tycker jag att de som sa så fick fel, säger Therese Lundgren, projektledare på Socialfondsprojektet Medurs i Skellefteå.

Projektet Medurs drivs av föreningen Urkraft i samarbete med Medlefors Folkhögskola i Skellefteå och finansieras av Europeiska Socialfonden. Det riktar sig mot målgruppen kvinnor och män med lång sjukfrånvaro från arbetsmarknaden och lång sjukskrivning. Partners i projektet är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Skellefteå och Skellefteå kommun samt Samordningsförbundet. Projektet har drivits sedan september 2010.
I projektet fokuseras på nya metoder för rehabilitering av långtidssjukskrivna. Medurs vill också verka för en hållbar skillnad. De ville nå ut med sitt budskap och valde därför att använda sig av Almedalen som en spridningsaktivitet. Therese Lundgren, projektledare och Katrin Lundmark, coach/utbildare åkte till

Almedalen för Medurs räkning.

Eftersom Medurs inte hade någon tidigare erfarenhet av Almedalen valde man att vända sig till EU-konsult-bolaget European Minds. Det var också bekvämt att få lämna över de mer praktiska förberedelserna till proffs. Therese Lundgren och Katrin Lundmark känner att European Minds hade den erfarenheten och kunskapen runt Almedalen som de själva saknade.

Att tänka så strategiskt som European Minds gjorde hade varit svårt för oss, när vi inte hade erfarenheten, säger Katrin Lundmark.

Tack vare att European Minds samtidigt arrangerade aktiviteter för fler projekt och kunder så fick Medurs också lite extra draghjälp.
Medurs seminarium handlade om hur de framgångsrikt arbetar med individens empowerment och självtillit och hur man därmed kan stärka individens inflytande över sin egen livssituation. Seminariet följdes av ett uppskattat lunchmingel i Donnerska huset i Visby.
Therese Lundgren och Katrin Lundmark tycker att upplägget blev mycket bra, till och med bättre än de hade trott. De fick mycket bra respons på sitt seminarium och fick också möjlighet att utbyta erfarenheter och träffa intressanta aktörer som arbetar med liknande fokus runtomkring i Sverige. Störst var intresset från de södra delarna av Sverige, Skåne och Halland. Många blev intresserade av att få komma upp och besöka Medurs för vidare kunskap och förståelse för projektet. Det fanns också de aktörer som arbetade med närliggande områden och som fann ett intresse av att lyssna och ta del av Medurs erfarenheter och kunskap runt rehabilitering.

Erfarenheten av Almedalen skapade mersmak för både Katrin Lundmark och Therese Lundgren.

– Man får ut så mycket mer än man kanske tror, när flera organisationer kan samlas runt en fråga. Det kan framförallt vara viktigt för de deltagare som är nya vid Almedalen, säger Therese Lundgren

De som sökte sig till Medurs seminarium var både de som tidigare kände till verksamheten, men också de som inte gjorde det. Störst var intresset för Medurs arbete med möte kontra bemötande av sina deltagare i projektet. Det fanns också ett stort intresse för hur Medurs arbetar runt användandet av begreppet tid och hur man förhåller sig till målet praktik och arbete. Det är också viktiga bitar för projektets arbete och metod.

Något de blev medvetna om var också att föreningen Urkraft som projektägare var mer känd runt om i landet än de hade trott.

– Jaha! Inte visste jag att Medurs hade med Urkraft att göra? Var det flera som påpekade efteråt, säger Katrin Lundmark

Katrin Lundmark och Therese Lundgren menar att erfarenheten har visat att man med rätt plan och bra stöd ändå kan nå ut med sitt budskap även på ett så stort forum som Almedalen.

Text Sara Grönroos