European Minds lanserar Socioekonomisk ansats 1.0

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Nu lanseras ett fritt tillgängligt webbverktyg för socioekonomiska beräkningar i projekt och European Minds vill komma i kontakt med nya användare.
Konkurrensen om våra gemensamma resurser ökar och då även kraven på att kunna följa upp den ekonomiska nyttan i projekt inom den sociala ekonomin. Många av dagens metoder för att mäta de socioekonomiska effekterna är resurskrävande och kostsamma vilket gör dem svåra att använda.

European Minds, tillsammans med åtta projekt som delfinansierats med medel från Europeiska socialfonden, samt Basta, Arbetsförmedlingen och Stockholms stad har därför utvecklat ett enkelt verktyg som kan användas för att följa upp ett projekts ekonomiska konsekvenser för intressenterna. De projekten som deltagit i utvecklingsarbetet är Ingjuta, ASPIE, Jobhouse, Ungdomskraft, KNUT, Lycksele Resurscentrum, Spira Unga och Spira Integration. Verktyget är tillgängligt på hemsidanwww.socioek.eu.

– Utveckling av Socioekonomisk ansats 1.0 har varit ett spännande projektöverskridande innovationsarbete och vi är nu glada att lansera en första version som ett fritt tillgängligt webb-verktyg, säger Lars Lindblom, VD för European Minds, och den som lett utvecklingsarbetet.  Det har varit en utmaning att tillsammans med övriga deltagare arbeta fram modellen för hur beräkningarna ska göras och att därefter utveckla verktyget och hemsidan. I denna första version baseras beräkningarna på schabloner från Stockholms stad men i nästa version är det tänkt att få in schabloner från fler kommuner samt även möjligheten att lägga in sina egna siffror.

– Eftersom det är en pilotversion är det värdefullt för oss att få synpunkter på verktyget och vi ser fram emot att nya användare kontaktar European Minds så att vi kan berätta mer om utvecklingsarbetet och beräkningarna,  avslutar Lars Lindblom.

Läs mer om Socioekonomisk ansats 1.0 (pdf)