Författare: Tommie Helgee

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Activity report för Erasmus for Young Entrepreneurs 2015

Nedan finns vår senaste rapport gällande Erasmus for Young Entrepreneurs. Below you have our latest activity report concerning Erasmus for Young Entrepreneurs. erasmus activity report 2015

Möjligheternas Region utvärderas av European Minds

ERUF-projektet Möjligheternas Region kommer att utvärderas av European Minds. Projektet ägs av Storumans kommunföretag och involverar samtliga kommuner inom Region 8.

European Minds utvärderar stor turistsatsning i Övre Norrland

European Minds har fått uppdraget att klusterutvärdera 4 projekt med fokus på utveckling av besöksnäringen i Övre Norrland. Projekten, vilka delfinansieras av Europeiska Regionalfonden, är Effekt, AC Hållbar export, Intill och Capacity Building in Swedish lapland. Uppdraget sträcker sig till 2018.

Skara stift väljer European Minds

European Minds hjälper Skara stift i sitt arbete med verksamhetsutveckling via utbildning i LFA (Logical Framework Approch)

Piteå kommun skriver avtal gällande utvärdering med European Minds

Piteå kommun har under augusti skrivit ramavtal gällande konsulttjänster för uppföljning och utvärdering med European Minds.

European Minds tecknar avtal med Piteå kommun

European Minds har tecknat nytt ramavtal med Piteå kommun gällande konsulttjänster för utvecklingsprojekt. Avtalet gäller områdena; Omvärldsanalys, Processtöd, Utbildning i projektmetodik samt Översättning och tolkning från andra språk.

Öppna ansökningsomgångar i Övre Norrland

Både Europeiska Regionalfonden och Europeiska Socialfonden har öppnat sina ansökningsomgångar i Övre Norrland. Deadline för nuvarande ansökningsomgång är 31/8. Vi på European Minds finns tillgängliga för kvalitetssäkring och genomgång av ansökningar under augusti. Tveka inte att höra av Er!

Inköp Gävleborg tecknar ramavtal med European Minds

Inköp Gävleborg har idag tecknat ramavtal med European Minds gällande konsulttjänster för organisationsutveckling. Beställare är Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Söderhamns kommun, Ovanåkers kommun och Älvkarleby kommun. Avtalet gäller i först hand till och med maj 2017.