European Minds tecknar avtal med Piteå kommun

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

European Minds har tecknat nytt ramavtal med Piteå kommun gällande konsulttjänster för utvecklingsprojekt. Avtalet gäller områdena; Omvärldsanalys, Processtöd, Utbildning i projektmetodik samt Översättning och tolkning från andra språk.