Bättre EU-projektledare i Köping Kommun

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

European Minds unika kompetens om EU-projekt och projektledarskap har lett till att John Gunnarsson har fått i uppdrag att genom handledning stötta EU-projektledare i Köpings Kommun. Att vara projektledare inom EU-projekt är många gånger ett väldigt komplext arbete. Att få extern handledning kan många gånger därmed vara ett sätt att skapa ökade förutsättningar för att projektledaren och projektet att lyckas med sina mål.