Det här gör vi på Almedalen!

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

European Minds i Almedalen!
Under Almdalsveckan 2013 är European Minds mer aktiva än någonsin på flera arenor och i olika seminarier.

Fokus kommer att vara olika svenska och transnationella projekt som arbetar med Drop-Out frågan. En fråga som är allt viktigare och en del av de mycket uppmärksammade frågorna om ungdomsarbetslöshet och sociala innovationer.

Vi kommer att vara involverade i flera spännande seminarier.

Utöver detta kommer det givetvis ske en hel del omvärldsspaning inom våra kärnkompetensområde Social-och Arbetsmarknadspolitik, Sociala innovationer och Regional tillväxt.

Spaning kring frågor om försprång inför kommande programperiod och hur European Minds kan hjälpa våra kunder att vara redo inför kommande projektstarter är ett givet övergripande tema i kryssningen mellan alla intressanta seminerier under årets upplaga av Almedalen.

Så vi hoppas att vi ses där!

Nationella- och Transnationella nätverket kring Drop-Outs

Mission possible – Cooperation for a successful future

Seminarium under Almedalsveckan om unga utanför studier och arbete

Sex olika ESF-projekt beskriver vad vi gör lokalt, nationellt och internationellt för att identifiera, stötta, motivera och engagera sysslolösa ungdomar.

NÄR? Tisdagen den 2 juli kl.9.00 – 11.00
VAR? Donnerska huset, Donnerplats, Visby

Södertälje kommun och projektet K2

Projektet K2 och ICA Maxi:

Lena Lago, projektledare för det ESF- finansierade arbetsmarknadsprojektet K2, Södertälje kommun och Jonas Berg, handlare och samverkanspartner från Ica Maxi, Södertälje bjuder in till seminarie.

Man kommer att beskriva hur dom i ett nära samarbete har skapat en sex månader lång lärlingsutbildning enligt en speciell metod. Samt berätta om de många möjligheter dom ser – i den för övrigt komplexa situation som Södertälje befinner sig i med allt för många som uppbär försörjningsstöd av en enda anledning – att de aldrig lyckats ta sig in på arbetsmarknaden.

NÄR? Tisdagen den 2 juli kl 13.00-14.00
VAR? Hansa Utbildning Bredgatan 4

PLUG IN
Plug In, är Sveriges största samverkansprojekt för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan.

I Plug In arbetar drygt 55 kommuner i lokala projektverkstäder med olika metoder för att antingen få elever som befinner sig i riskzonen för studieavbrott att stanna kvar i skolan eller för att få de som redan avbrutit att komma tillbaka.

Plug In bjuder på kaffe och berättar om hur dom arbetar på lokal och regional nivå för att få fler ungdomar att slutföra sina studier.

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

NÄR? Onsdagen den 3 juli kl 10-11 (kaffe och smörgås serveras från 9.30).
VAR? Donnerska Huset, 1 tr. Lokal: Utholmen

Föreningen Urkraft – Hur påverkar Empowerment och Self-efficacy hållbarhet i ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete?

Att vara sjukskriven begränsar både mäns och kvinnors sociala existens. Studier visar att sjukskrivna upplever mindre egenmakt och self-efficacy. Hur påverkar detta rehabiliteringsprocessen?

Vad kan göras för att stärka individens inflytande över sin livssituation och möjlighet till rehabilitering?

NÄR? 3 juli 2013, 11:30 – 13:00
VAR? Donnerska huset- lokal Utholmen, Donnersplats

Bjuder även på Västerbottniska delikatesser i samband med seminariet!

Socioekonomisk Ansats- Vad kostar egentligen utanförskapet för kommunerna?

Det är ofta svårt att arbeta med socioekonomiska bokslut och andra liknande verktyg för att beskriva utanförskapets kostnader. Därför har vi bestämt oss för att göra det enklare! European Minds presenterar hur man kan arbeta med Socioekonomisk ansats i projekt. Ett arbetssätt som vi har utvecklat tillsammans med Stockholms Stad, Arbetsförmedling, Basta och nio Socialfondsprojekt och som kommer att lanseras för fritt nyttjande under hösten.

NÄR? Torsdagen den 4 juli kl 9.00- 10.30
VAR? Hansa Utbildning, Bredgatan 4