Cecilia Frank är European Minds senaste EU-konsult

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Cecilia kommer närmast från en tjänst som internationell samordnare i Stockholms stad där hon genom sina olika uppdrag har byggt upp ett kontaktnätverk inom Stockholms stad, men även i andra städer och kommuner i Sverige samt inom och utanför Europa.

”Det ska bli spännande och lärorikt att gå från en offentlig organisation till ett kompetent konsultföretag som European Minds där jag hoppas på att lära mig nya saker och att mina erfarenheter kan tillföra något till företaget.”