European Minds tar steget in i regeringskansliet

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

PRESSMEDDELANDE

Regeringskansliet har tecknat ett ramavtal med European Minds, som är Sveriges ledande EU-konsultbolag. Avtalet omfattar processtöd och utvärdering kring regional tillväxt. Det blev en rivstart för företaget med ett uppdrag för Strandskyddsdelegationen.
– Vi har för deras räkning studerat hur en tillväxt i strandnära lägen kan ske samtidigt som man bevarar miljö och natur, berättar European Minds VD Lars Lindblom.

Den gedigna EU-kompetens som European Minds har är resultatet av många års kunskapsintag och erfarenheter. Företaget har sedan tidigare ramavtal med bland andra Region Västerbotten, Region Halland och Region Uppsala.
– Att vi nu också kan räkna in Regeringskansliet bland våra ramavtalskunder är en fjäder i hatten för oss och att avtalet redan lett till konkreta uppdrag visar att regeringen är intresserade av att ta del av vår kompetens, säger Lars Lindblom
    European Minds har expertis, bredd, nätverk och resurser att ta sig an många och stora uppdrag, både prestigefyllda och stundtals komplexa.
– Vi vill bidra till utvecklingen av hållbara och inkluderande verksamheter och regioner med hjälp av EU:s resurser och möjligheter.

Inne i en expansiv fas
European Minds har tidigare mest gjort sig kända för att göra lärande utvärdering och följeforskning i projekt inom Europeiska socialfonden, Europeiska regionalfonden och Europeiska flyktingfonden.
– Men vi arbetar nu betydligt bredare än så med allt från att ta fram EU-strategier till att genomföra EU-utbildningar. Transnationalitet i EU-projekt är något av en specialitet eftersom vi har tillgång till ett enormt kontaktnät.
Företaget har tolv anställda på de fyra orter där de är etablerade. Det handlar då om Luleå, Skellefteå, Stockholm och Visby.
– Vi är nu inne i en mycket expansiv fas och kommer att anställa fler personer under den närmaste tiden, avslutar Lars Lindblom.

Mer information: Lars Lindblom, VD, European Minds, lars@europeanminds.com, 070-655 28 75
www.europeanminds.com