European Minds skriver avtal med Luleå Business Region

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

European Minds har fått i uppdrag av Luleå Business Region att utveckla och utvärdera projekt, bland annat projektet Treepower. Ramavtalet är skrivet på tre år, med möjlighet till förlängning.

Läs mer i artikeln i Affärer i Norr: http://www.affarerinorr.se/nyheter/2020/juni/european-minds-faar-uppdrag-av-luleaa-business-region/