INABs strategiska infrastrukturprojekt som kommer göra skillnad för hela regionen

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Det byggs för fullt på många platser i Västerbotten just nu. I Umeå genomförs flera stora infrastrukturprojekt som är strategiskt viktiga för regionen. På Dåva företagspark ska en ny järnvägsterminal byggas för att stärka både Botniabanan och den framtida Norrbotniabanan. I Umeå Hamn görs flera stora investeringar i syfte att effektivisera transporter av gods och människor över Kvarken och anpassa området till den nya färjan. Det kommunala bolaget INAB, Infrastruktur i Umeå AB, samordnar och projektleder ett stort antal projekt, och har valt att anlita European Minds som externa utvärderare i tre av de regionalfondsfinansierade projekten – Midway Alignment – investeringar för anpassning till ny färja, Umeå hamn AB – landinvesteringar för ökad kapacitet och nya funktioner samt Dåva terminal – effektiva logistiklösningar längs Norrbotniabanan.

 
Än är det för tidigt att säga något om resultaten. Projekten måste vara avslutade och byggnationerna klara innan effekterna går att mäta i form av minskat klimatavtryck och ökat utbyte av gods och människor över Kvarken.
 
”Projekten har pågått ett tag och det är dags att samla in lärdomarna., säger Anneli Danielsson, seniorkonsult på European Minds. Detta är alla projekt som är väldigt komplexa att hantera och vi vet redan att man samlat på sig många intressanta erfarenheter. Det ska bli mycket spännande att sätta sig in i!, säger Anneli.