Kvarts miljard till utveckling

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Under våren har European Minds projektutvecklare bidragit i ett stort antal projektansökningar. Under 2015 har det resulterat i EU-finansiering på drygt 250 mkr till våra kunder. Enbart i juni har projekt för drygt 90 miljoner beviljats.

Projekten sträcker sig från kultur, näringslivsutveckling till projekt riktade mot ungdomsarbetslöshet och integration. Vår roll är att vara bollplank, säkra kvalitet samt att ansvara för delmoment som till exempel utveckla transnationalitet eller att bidra i t ex förankringsarbete. På det sättet kan projekten gå från bra till bäst och därmed förbättra möjligheterna till finansiering.