Haparanda kommun väljer European Minds som extern utvärderare

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Haparanda kommun har av Svenska ESF-rådet och Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland beviljats medel ur den europeiska socialfonden för projektet Klivet Vidare 2.0. Projektet syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap i Haparanda genom individanpassade insatser och riktat stöd. Haparanda kommun som projektägare har valt att sluta avtal med European Minds för den externa utvärderingen av projektet. ”Vi är glada att Haparanda väljer European Minds”, säger arbetande styrelseordförande Göran Sjöberg. ”Vi vill vara förstavalet för alla kommuner i Norr- och Västerbotten när det gäller att få kvalitet i utvecklingsarbetet.” 

När det gäller upplägget av utvärderingen kommer insatserna att ske i nära samarbete med projektledningen och nyckelaktörerna. ”Vår externa utvärdering ska ses som en kritisk vän, där vi genom att titta närmare på vad som fungerar och vad som kan göras annorlunda, bl a via fokusgrupper och intervjuer med deltagare, kan hjälpa projektet att nå bättre resultat”, säger Göran Sjöberg.