Kategori: Utvärdering

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Mälardalens Högskola väljer European Minds som utvärderare

Mälardalens Högskola (MDH) har flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor. Ett av dessa initiativ är Electrification Hub där MDH samverkar med ABB, Alstom, Epiroc, Hitachi ABB Power Grids, InnoEnergy, Northvolt, Region Västmanland, RISE, Svealandstrafiken, Uppsala Universitet, Volvo Construction Equipment och Västerås stad. Här samlas spetskompetenser inom elektrifiering, energi och elektromobilitet för att…
Läs mer

Haparanda kommun väljer European Minds som extern utvärderare

Haparanda kommun har av Svenska ESF-rådet och Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland beviljats medel ur den europeiska socialfonden för projektet Klivet Vidare 2.0. Projektet syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap i Haparanda genom individanpassade insatser och riktat stöd. Haparanda kommun som projektägare har valt att sluta avtal med European Minds för den externa utvärderingen av…
Läs mer

INABs strategiska infrastrukturprojekt som kommer göra skillnad för hela regionen

Det byggs för fullt på många platser i Västerbotten just nu. I Umeå genomförs flera stora infrastrukturprojekt som är strategiskt viktiga för regionen. På Dåva företagspark ska en ny järnvägsterminal byggas för att stärka både Botniabanan och den framtida Norrbotniabanan. I Umeå Hamn görs flera stora investeringar i syfte att effektivisera transporter av gods och…
Läs mer

Tack Invest in Norrbotten för fortsatt förtroende!

European Minds fortsätter arbeta med Invest in Norrbotten. Vi kommer utvärdera deras senaste ERUF-projekt Demo North. Syftet med projektet är att öka antalet internationella investeringar och etableringar samt antalet internationella affärer för Norrbottens små- och medelstora företag inom test- och demomiljöerna. Projektet startade i oktober 2019 och pågår till januari 2023.

Projekt om psykisk ohälsa uppmärksammas i media

Vi utvärderar projektet Psykisk Hälsa Arbetsliv, som är ett samarbete mellan Skellefteå, Norsjö och Arvidsjaurs kommuner. Det finansieras med medel från Europeiska Socialfonden och samordningsförbundet Skellefteå – Norsjö. Projektet har som mål att förebygga psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om projektet: https://www.norran.se/nyheter/satsning-mot-psykisk-ohalsa-i-norsjo/