Patrik Lindahl har unik kompetens

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Vi är stolta över vår medarbetare Patrik Lindahl vars unika kompetens om programskrivning och programmeringsarbete lett till nya uppdrag. Patrik var, under sin tid som anställd på Länsstyrelsen i Norrbotten, redaktör för programskrivningen för nuvarande programperiod (2007-2013) för ERUF i Övre Norrland. Med utgångspunkt från det har nuvarande programskrivare vid Region Västerbotten valt att ta hjälp av oss, med Patrik som självklar förgrundsfigur!