Projekt om psykisk ohälsa uppmärksammas i media

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Vi utvärderar projektet Psykisk Hälsa Arbetsliv, som är ett samarbete mellan Skellefteå, Norsjö och Arvidsjaurs kommuner. Det finansieras med medel från Europeiska Socialfonden och samordningsförbundet Skellefteå – Norsjö. Projektet har som mål att förebygga psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om projektet: https://www.norran.se/nyheter/satsning-mot-psykisk-ohalsa-i-norsjo/