Författare: Admin

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 utsett som lärande exempel hos SKR!

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner. SKR har uppmärksammat att arbetet i Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 gör skillnad hos de deltagande kommunerna, och det är vi stolta över att få vara del av!https://skr.se/skr/tjanster/larandeexempel/allalarandeexempel/cheferutbildasattupptackavaldochforebyggasjukskrivning.60116.html?fbclid=IwAR0WnZyT9HlwJ_QjvGSo6q3gw8BR-IWa8cI9izwnJfiByoZzYSb_IPxEXrU

Mälardalens Högskola väljer European Minds som utvärderare

Mälardalens Högskola (MDH) har flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor. Ett av dessa initiativ är Electrification Hub där MDH samverkar med ABB, Alstom, Epiroc, Hitachi ABB Power Grids, InnoEnergy, Northvolt, Region Västmanland, RISE, Svealandstrafiken, Uppsala Universitet, Volvo Construction Equipment och Västerås stad. Här samlas spetskompetenser inom elektrifiering, energi och elektromobilitet för att…
Läs mer

Tack för förtroendet IUC Norr!

IUC Norr arbetar nära företag och individer inom industrin för att hjälpa dem och flytta fram positionerna. Nu har European Minds fått i uppdrag att utvärdera tre av de projekt som finansierar dessa insatser; Attraktiv industri region, DARIS och Exportcamp. Läs mer om IUC Norrs erbjudande på deras hemsida https://iucnorr.se/vara-erbjudanden/

Haparanda kommun väljer European Minds som extern utvärderare

Haparanda kommun har av Svenska ESF-rådet och Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland beviljats medel ur den europeiska socialfonden för projektet Klivet Vidare 2.0. Projektet syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap i Haparanda genom individanpassade insatser och riktat stöd. Haparanda kommun som projektägare har valt att sluta avtal med European Minds för den externa utvärderingen av…
Läs mer

INABs strategiska infrastrukturprojekt som kommer göra skillnad för hela regionen

Det byggs för fullt på många platser i Västerbotten just nu. I Umeå genomförs flera stora infrastrukturprojekt som är strategiskt viktiga för regionen. På Dåva företagspark ska en ny järnvägsterminal byggas för att stärka både Botniabanan och den framtida Norrbotniabanan. I Umeå Hamn görs flera stora investeringar i syfte att effektivisera transporter av gods och…
Läs mer

European Minds skriver avtal med Luleå Business Region

European Minds har fått i uppdrag av Luleå Business Region att utveckla och utvärdera projekt, bland annat projektet Treepower. Ramavtalet är skrivet på tre år, med möjlighet till förlängning. Läs mer i artikeln i Affärer i Norr: http://www.affarerinorr.se/nyheter/2020/juni/european-minds-faar-uppdrag-av-luleaa-business-region/

Tack Invest in Norrbotten för fortsatt förtroende!

European Minds fortsätter arbeta med Invest in Norrbotten. Vi kommer utvärdera deras senaste ERUF-projekt Demo North. Syftet med projektet är att öka antalet internationella investeringar och etableringar samt antalet internationella affärer för Norrbottens små- och medelstora företag inom test- och demomiljöerna. Projektet startade i oktober 2019 och pågår till januari 2023.

Boden väljer European Minds!

Bodens kommun har upphandlat stöd inom affärsutveckling och projektledning, och vi är väldigt glada att de valde oss på European Minds! Uppdraget omfattar processtöd till projekt och projektorganisationer, för stöd i planerings- och utvecklingsfasen av olika projekt.

Projektstöd till Innovation Game 2.0

European Minds har fått uppdraget att stötta projektledningen i genomförandet av projektet Innovation Game 2.0. Genom projektet ska Arctic Game Lab fortsätta bidra till tillväxten hos regionens spelföretag. Vi ska finnas med som projektstöd från januari 2020 till december 2022. Tack Skellefteå Science City för förtroendet!

Projekt om psykisk ohälsa uppmärksammas i media

Vi utvärderar projektet Psykisk Hälsa Arbetsliv, som är ett samarbete mellan Skellefteå, Norsjö och Arvidsjaurs kommuner. Det finansieras med medel från Europeiska Socialfonden och samordningsförbundet Skellefteå – Norsjö. Projektet har som mål att förebygga psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om projektet: https://www.norran.se/nyheter/satsning-mot-psykisk-ohalsa-i-norsjo/