Nyheter

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

Skara stift väljer European Minds

European Minds hjälper Skara stift i sitt arbete med verksamhetsutveckling via utbildning i LFA (Logical Framework Approch)

Piteå kommun skriver avtal gällande utvärdering med European Minds

Piteå kommun har under augusti skrivit ramavtal gällande konsulttjänster för uppföljning och utvärdering med European Minds.

Kvarts miljard till utveckling

Under våren har European Minds projektutvecklare bidragit i ett stort antal projektansökningar. Under 2015 har det resulterat i EU-finansiering på drygt 250 mkr till våra kunder. Enbart i juni har projekt för drygt 90 miljoner beviljats. Projekten sträcker sig från kultur, näringslivsutveckling till projekt riktade mot ungdomsarbetslöshet och integration. Vår roll är att vara bollplank,…
Läs mer

European Minds tecknar avtal med Piteå kommun

European Minds har tecknat nytt ramavtal med Piteå kommun gällande konsulttjänster för utvecklingsprojekt. Avtalet gäller områdena; Omvärldsanalys, Processtöd, Utbildning i projektmetodik samt Översättning och tolkning från andra språk.

Öppna ansökningsomgångar i Övre Norrland

Både Europeiska Regionalfonden och Europeiska Socialfonden har öppnat sina ansökningsomgångar i Övre Norrland. Deadline för nuvarande ansökningsomgång är 31/8. Vi på European Minds finns tillgängliga för kvalitetssäkring och genomgång av ansökningar under augusti. Tveka inte att höra av Er!

Inköp Gävleborg tecknar ramavtal med European Minds

Inköp Gävleborg har idag tecknat ramavtal med European Minds gällande konsulttjänster för organisationsutveckling. Beställare är Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Söderhamns kommun, Ovanåkers kommun och Älvkarleby kommun. Avtalet gäller i först hand till och med maj 2017.

165 miljoner till ungdomssatsningar!

Vi gratulerar våra kunder till 165 miljoner för ungdomssatsningar inom ramen för ESF! Våra projektutvecklare har jobbat nära Karlstad kommun och SKL i ansökningsarbetet med Värmlands Framtid och Plug In.

Gråträsk 2020 – Utvärdering i nya programperioden

European Minds har vidareutvecklat sin utvärderingsmetodik ”Gråträsk” för att passa utvärderingsparadigmet i kommande programperiod. Mycket kraft har lagts på att utveckla verktygslådan för att mäta resultat och effekter. Tillsammans med vårt europeiska advisory board känner vi att vi är redo att lyfta projektutvärderingarna till en ny nivå.

EYE – nu klart för omgång VII

European Minds driver programmet Erasmus for young entrepreneurs sedan starten för sex år sedan. Programmet är en stor succé som ger nystartade företager möjlighet att arbeta tillsammans med erfarna företag i andra länder för gemensam affärsnytta. Som ende svenska aktör har European Minds godkänts av EU-kommissionen varje år och i dagarna står det klart att…
Läs mer

Örebro kommun stärker sin EU-kapacitet

Örebro kommun har valt att samarbeta med European Minds för att stärka sin kapacitet när det gäller att delta i det europeiska samarbetet. Uppdraget sker i nära samarbete med kommunens nyinrättade EU-kontor och innebär utbildning och stöd till kommunens förvaltningar och kontaktpersoner. Mer än information och traditionell utbildning handlar uppdraget om att stärka kommunens strategiska…
Läs mer