Nyheter

Kunskap och erfarenhet som ger tillväxt i era utvecklingsprojekt.

European Minds tar steget in i regeringskansliet

PRESSMEDDELANDE Regeringskansliet har tecknat ett ramavtal med European Minds, som är Sveriges ledande EU-konsultbolag. Avtalet omfattar processtöd och utvärdering kring regional tillväxt. Det blev en rivstart för företaget med ett uppdrag för Strandskyddsdelegationen. – Vi har för deras räkning studerat hur en tillväxt i strandnära lägen kan ske samtidigt som man bevarar miljö och natur,…
Läs mer

Cecilia Frank är European Minds senaste EU-konsult

Cecilia kommer närmast från en tjänst som internationell samordnare i Stockholms stad där hon genom sina olika uppdrag har byggt upp ett kontaktnätverk inom Stockholms stad, men även i andra städer och kommuner i Sverige samt inom och utanför Europa. ”Det ska bli spännande och lärorikt att gå från en offentlig organisation till ett kompetent…
Läs mer

European Minds håller utbildning i Results Based Management

Det finns fortfarande några platser kvar! Anmälan senast den 12/3 »

Pia Färdig börjar sin praktik på European Minds

Det är Vuxenutbildningen i Mölndal som arrangerar utbildningen till EU-projektsamordnare. Utbildningen, som är på tre terminer, syftar till att möta arbetsmarknadens behov av personer med kvalificerad spetskompetens kring att utveckla, leda och samordna EU-projekt. Pia Färdig kommer att göra kursen ”Lärande i arbete” på European Minds under september – december. Pia har en bakgrund som…
Läs mer

Bättre EU-projektledare i Köping Kommun

European Minds unika kompetens om EU-projekt och projektledarskap har lett till att John Gunnarsson har fått i uppdrag att genom handledning stötta EU-projektledare i Köpings Kommun. Att vara projektledare inom EU-projekt är många gånger ett väldigt komplext arbete. Att få extern handledning kan många gånger därmed vara ett sätt att skapa ökade förutsättningar för att…
Läs mer

Det här gör vi på Almedalen!

European Minds i Almedalen! Under Almdalsveckan 2013 är European Minds mer aktiva än någonsin på flera arenor och i olika seminarier. Fokus kommer att vara olika svenska och transnationella projekt som arbetar med Drop-Out frågan. En fråga som är allt viktigare och en del av de mycket uppmärksammade frågorna om ungdomsarbetslöshet och sociala innovationer. Vi…
Läs mer

Simona concludes her internship at European Minds

Here we go at the end of this great experience at European Minds’ office in Stockholm. It is very hard to summarize all the reasons why make me grateful with all the staff and in general with Sweden. Perhaps the description of my feelings may give you an idea of what I have experienced here…
Läs mer

Patrik Lindahl har unik kompetens

Vi är stolta över vår medarbetare Patrik Lindahl vars unika kompetens om programskrivning och programmeringsarbete lett till nya uppdrag. Patrik var, under sin tid som anställd på Länsstyrelsen i Norrbotten, redaktör för programskrivningen för nuvarande programperiod (2007-2013) för ERUF i Övre Norrland. Med utgångspunkt från det har nuvarande programskrivare vid Region Västerbotten valt att ta hjälp…
Läs mer